ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CluBE
Νίκος Ντάβος Τηλ: +30 2461056625 Email: [email protected]
Ελένη Πάπιστα Τηλ: +30 2461056703 Email: [email protected]
ΔΙΑΔΥΜΑ
Περικλής Καφάσης Τηλ: +30 2461045533 Email: [email protected]
Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας Τηλ: +30 2461045531 Email: [email protected]
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ελένη Τρικοιλίδου Τηλ: +30 2461350459 Email: [email protected]

    Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2019» του άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».