ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ

Οι περισσότεροι από εμάς πετάμε τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρέματος στους νεροχύτες, τις λεκάνες των σπιτιών μας ή ακόμη και στα σκουπίδια, νομίζοντας ότι θα καταλήξουν σε ένα ασφαλές μέρος όπου θα γίνει η διαχείριση τους. Δυστυχώς όμως τα λίπη και τα έλαια που περιέχονται στο μαγειρικό λάδι δεν απομακρύνονται τόσο εύκολα, με αποτέλεσμα να:

  • βουλώνουν οι σωλήνες αποχέτευσης και να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στα υδραυλικά των σπιτιών μας και στους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • γίνονται πιο εύφλεκτα τα σκουπίδια
  • μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας
  • προκαλείται ο θάνατος φυτικών και ζωικών θαλάσσιων οργανισμών

 

Ελάτε λοιπόν να ανακυκλώσουμε τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια για να προστατεύσουμε το επιβαρυμένο περιβάλλον!

Προμηθευτείτε το πράσινο δοχείο συλλογής τηγανέλαιων:

📍Από τον Δήμο Κοζάνης (2461350459, Τρικοιλίδου Ελένη)
📍Από τη ΔΙΑΔΥΜΑ (2461045531, Καραπάτσιου Ευγενία)
📍Από το Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia (Clube) (2461056706, Βασίλης Μπαλαχτσής)

Εμείς θέλουμε τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια σας!

Ποιοι είμαστε;

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ και τον Δήμο Κοζάνης, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων στο πλαίσιο του έργου «In2UCO – Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Τι θέλουμε από εσάς;

Στο πλαίσιο του έργου In2UCO θα διανεμηθούν 1500 ειδικά δοχεία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων. Οι μαθητές και οι οικογένειες τους θα μεριμνούν για τη σωστή τοποθέτηση των ελαίων στο εσωτερικό των δοχείων.

Οδηγίες ασφαλούς συμπλήρωσης δοχείων

Αφήστε το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι να κρυώσει
Ρίξτε προσεκτικά το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι στα κατάλληλα πράσινα δοχεία
Βιδώστε καλά το καπάκι στο δοχείο ώστε να είναι ασφαλές και να μην υπάρξουν διαρροές
Φυλάσσετε το δοχείο σε δροσερό και ασφαλές μέρος μέχρι να γεμίσει
Μην αναμειγνύετε το λίπος με άλλα υγρά ή προϊόντα

Που μπορώ να πάω το συμπληρωμένο δοχείο;

Μόλις γεμίσει το δοχείο, φέρτε το σε ένα από τα εγκατεστημένα μηχανήματα ΑΤΜ συλλογής τηγανελάιων και ανακυκλώστε, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες που φέρει το μηχάνημα.

Πως ανακυκλώνεται το μαγειρικό λάδι;

Το μαγειρικό λάδι μπορεί να ανακυκλωθεί με διάφορους τρόπους. Συνήθως μετατρέπεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις σε βιοντίζελ, το οποίο και χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2019» του άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».